Hjælp og rådgivning:
Der findes en vej ud af misbruget

Med den rette hjælp og støtte er det muligt for misbrugte børn at komme videre og få et værdigt liv.  Traumerne efter misbruget forsvinder ikke, men det bliver muligt at leve med dem.

Sidebar

  Selv om man har været udsat for overgreb, kan man komme videre og få et godt liv – hvis man får den nødvendige hjælp og støtte. I Danmark findes en række forskellige tilbud om hjælp og anonym rådgivning. Stairways mål er at etablere et tilsvarende sikkerhedsnet i Filippinerne og andre fattige lande.

Det er vigtigt, at børnene får hjælpen så tidligt som muligt og at voksne omkring dem har opmærksomhed og modet til at reagere på mistanker.

På Stairways center i Filippinerne har vi hjlpet et stort antal misbruge børn gennem terapi, selvudvikling og reflektion. Her oplever vi, hvordan kyndig behandling kan hjælpe børnene videre til et værdigt liv. Det samme sker i mange gode behandlingsforløb i Danmark.

Hotlines og rådgivning i Danmark
Der findes en lang række steder i Danmark, hvor du kan få hjælp og rådgivning (også anonymt), hvis du selv er blevet misbrugt, hvis du kender én som er blevet det – eller hvis du blot har en mistanke.

Nogle af de vigtigste er:

  • Børnetelefonen hos Børns Vilkår. Alle børn er velkomne hos Børnetelefonen på 116 111, hvor der sidder specialtrænede frivillige alle ugens dage fra 11.00-23.00. Der er både en chat-funktion, en sms-rådgivningog en telefonlinje, hvor man kan få en anonym og gratis snak.
  • Børnehusene er fem nye regionale centre i Danmark, der i forbindelse med voldelige eller seksuelle overgreb på børn samler de relevante myndigheder (kommunal sagsbehandler, politi, retsmediciner m.m.) under samme tag i et børnevenligt miljø. Find dit regionale børnehus.
  • SISO – Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Overgreb mod Børn: SISO har en telefonrådgivning, der henvender sig både til børn under 18 år, der er udsat for voldelige eller seksuelle overgreb og til fagpersoner og pårørende, der ønsker råd og vejledning. Ring anonymt på 2077 1120. Læs mere her.
Sidebar