Hvem er krænkerne? Og hvem er ofrene for sexmisbrug?

Sidebar

  De mennesker, som begår overgreb mod børn, kan ikke sættes på en simpel formel. Men der er alligevel en række fællestræk. Mange krænkere har fx svært ved at knytte sig følelsesmæssigt til andre mennesker – og mange har selv været udsat for vold og overgreb i deres barndom.

 Hvem er krænkerne?
Selvom krænkere udgør en meget forskelligt sammensat gruppe, så kan man alligevel samle nogle fælles personlighedstræk:

  • Mange seksuelle krænkere har svært ved at være følelsesmæssigt tæt knyttet til andre mennesker.
  • De har svært ved at få personlige venner og føler sig ofte ensomme, også selvom de formelt har en familie og en social omgangskreds.
  • Tit har personen også en forvrænget opfattelse af andre mennesker og af seksualitet.
  • Ofte har personen selv været udsat for seksuelle overgreb eller vold i hjemmet.

Hvem er ofrene?
Drenge og piger i alle aldre kan blive ofre for en seksuel krænker. Og børn fra alle sociale lag i samfundet.

Det er umuligt at kategorisere ofre for seksuelle krænkere, men børn, der har et lavt selvværd og mangler god voksenkontakt, er i højere risiko. De længes meget efter positiv voksen opmærksomhed og kan derfor være nemmere at manipulere eller presse.

Hvorfor siger de det ikke?
Børn, der har været udsat for overgreb, oplever ofte en stor skam og et stort ansvar for at overgrebene fandt sted. De føler, at det var deres egen skyld – de kunne jo bare have sagt nej. Men det er altid den voksnes ansvar.

Er barnet udsat for seksuelle overgreb, kan krænkerens krav om hemmeligholdelsen og truslerne gøre barnet angst. En afsløring kan derfor opleves som mere farlig end overgrebene. Det kan f.eks. tvinge barnet til tavshed og isolation.

Symptomer på misbrug
Signaler om, at der foregår seksuelle overgreb, er ikke entydige. Tegnene kan bl.a. omfatte:

  • Ændring af adfærd: Barnet kan pludselig få svært ved at indgå i følelsesmæssige relationer med andre eller mister sin nysgerrighed og tillid til omgivelserne.
  • Påfaldende seksuel adfærd: Et barn vil måske signalere via avancerede seksuelle lege og påfaldende seksuelle signaler til voksne.
  • Regression, at barnet går tilbage i sin udvikling
  • og pludselig gør ting, de ellers var vokset fra. Fx tisser i sengen, har afføring i bukserne, taler med overbarnlig stemme mm.
  • Ubegrundet gråd og angstreaktioner, mareridt, aggression eller selvdestruktiv adfærd.
  • Svigtende interesse for personlig hygiejne.

Følgerne af et overgreb
Et seksuelt overgreb er for de fleste børn dybt traumatiserende – uanset omfang varighed. Barnets opfattelse af intimitet og kropskontakt mellem mennesker bliver forstyrret eller ødelagt. Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, oplever ofte stor skam og dyb ensomhed.

Følgerne af børneprostitution
Intet barn sælger frivilligt sin krop. Sexturismen efterlader børnene med alvorlige sår på sjælen og ødelagte liv. Børnene får ofte varige mén af infektioner, som ikke bliver behandlet. Og de er i høj risiko for at få aids, fordi børn er mindre modstandsdygtige over for hiv-virus.

Mange børn tvinges ud i et misbrug af alkohol, sniffer lim eller tager narkotika. Andre børn bukker under og vælger at begå selvmord.

Sidebar