GENERALFORSAMLING 2024
Alle er velkomne

Kom og vær med til foreningens årlige generalforsamling, der finder sted i København 5. maj 2024. 

På generalforsamlingen kan du møde foreningens bestyrelse samt Lasse Jørgensen og Monica Ray, der er grundlæggerne af Stairway Foundation Inc. Det betyder, at der er friske fortællinger fra centret i Filippinerne og opdateret information om fremdrift på projekter og nye tiltag. Det bliver samtidig en enestående mulighed for at få en snak og stille eventuelle spørgsmål.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor
6. Forslag fra medlemmer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Ud over hygge og information byder Stairway Danmark på kaffe og kage. Derfor er tilmelding nødvendig, så vi ikke køber for meget ind. Har du eventuelt forslag til dagsordenen, modtager vi dem med glæde. Tilmelding og forslag sendes senest 21. april til formand@stairwaydanmark.dk.

Praktisk information:

Tidspunkt:
15:00-17:00

Sted:
Bistro Platito, Strandlodsvej 15a,
2300 København S.

Tilmelding:
Senest 21. april til formand@stairwaydanmark.dk

 

 

Sidebar
Sidebar