De støtter Stairway

Stairway Danmark modtager hvert år over 1 mio. kr. i donationer fra private, virksomheder, fonde og ikke mindst de Rødkilde og Skanderborg gymnasier. Desuden har vi fået store og afgørende bevillinger fra Danida uafbrudt siden 2004.

Gymnasier støtter Stairway

Siden midt i 90erne har eleverne på Rødkilde Gymnasium samlet penge ind til Stairway. Gennem årene er det blevet til langt over 3 millioner kroner, som bl.a. er gået til at bygge scene, skolebygning, støtte drengenes uddannelse og meget mere. I 2018 har vi fået et lige så godt og tæt samarbejde med Skanderborg Gymnasium.

I de seneste år har de to gymnasiers store arbejdet givet et årligt tilskud på op mod 400.000 kr. til Stairways arbejde.

TAK for indsatsen til jer alle – vi er glade og stolte over jeres engagement og støtte!

Støtte fra Stairway Danmarks venner

Stairway Danmarks formål er at støtte Stairway Foundations arbejde på Filippinerne med penge, faglige input, rådgivning, sparring og hvad vi nu ellers kan bidrage med.

Derfor er vi utrolig glade for den kreds af trofaste støtter, som igennem mange år har støttet os økonomisk. Det gælder fonde som Paula og Axel Nissens Legat, Metro-Schrøder Fonden og Tage Abildgaard Holding.

Vi får også støtte fra en lang række privatpersoner samt fra de såkaldte udlodningsmidler: Det er overskuddet fra Danske Spil, og pengene må kun anvendes til administration og drift. Dette tilskud dækker stort set alle vores udgifter til hjemmeside, møder, transport, revision, tilsynsrejser osv. Det betyder, at alle de penge, som bliver doneret i Danmark, går ubeskåret videre til arbejdet i Filippinerne.

I 2019 og 2020 har vi desuden modtaget to meget store beløb i arv fra to af Stairways venner, som har valgt at betænke os med ca. 3.500.000 kr.

De meget generøse gaver betyder, at vi står meget stærkt rustet til fremtidige investeringer – og til at modstå uventede kriser. Det har i høj grad været til fordel for Stairway under covid-19 pandemien, som har ramt Stairways lokalområde og vores egne aktiviteter hårdt.

Støtte fra Danida’s Civilsamfundspulje

Siden 2004 har Stairway modtaget i alt omkring 12 mio. kr. i støtte fra Danida. Det har været en kæmpe hjælp til vores arbejde, og vi er Danida og de danske skatteydere dybt taknemmelige.

Danidas princip er, at pengene gives til den danske del af partnerskabet, altså Stairway Danmark, som har ansvaret for, at pengene bruges forsvarligt. Derimod er det Stairway Foundation i Filippinerne, som har det fulde ansvar for at føre projekterne ud i livet.

Sidebar
Sidebar