Stairways mest omfattende program:
Kampen mod sexmisbrug af børn

Et misbrugt barn i lider lige så meget i Manila og Pattaya som i Tønder og Taastrup. Det er baggrunden for Stairways vigtigste og mest omfattende program: Kampen mod sexmisbrug af børn under overskriften ‘Break the Silence’. Vi har udviklet en helt unik viden og tilgang til et tabubelagt emne, som de fleste andre lader ligge.

Sidebar

  Stairway har et enestående tæt samarbejde med det filippinske politi. Stairways træning er fast del af uddannelsen på alle landets 18 politiskoler. her ses seniortræner Nancy Agaid under træning af 120 politiofficerer i Davao. Politiet spiller en nøglerolle i kampen mod sexmisbrug.

Ifølge UNICEF arbejder flere end 1,8 mio. børn i sexindustrien i sexindustrien verden over. Kyniske menneskehandlere og pornoproducenter tjener fedt på at tilfredsstille pædofiles lyster. Sexturisme er en milliardindustri. Børn i Filippinerne og andre lande i Sydøstasien er blandt de mest udsatte.

Stairway satser massivt på at bekæmpe sexmisbruget. Men vi vil aldrig kunne løse denne opgave alene for alle Filippinernes 100 millioner mennesker. Derfor er det helt afgørende, at vi får spredt vores viden og metoder til andre.

Break the Silence: En kampagne og et netværkssamarbejde
Stairway er i fuld gang med at opbygge et netværk af flere end 50 andre børneinstitutioner i hele Filippinerne, som skal forebygge og bekæmpe sexmisbrug i deres lokalområde – i tæt samarbejde med politi, skoler, kirke og sociale myndigheder. Indsatsen er bl.a. støttet af Danidas Civilsamfundspulje med flere millioner.

Break the Silence National Network har vokset sig til en stærk og selvstændig organisation, som er aktiv i 13 af landets 17 regioner. Målet er, at netværket med tiden skal blive en stærk stemme for børns rettigheder, både på landsplan og i de lokalområder, hvor medlemmerne arbejder. Netværket er aktivt i landsdækkende kampagner og initiativer at bedre udsatte børns vilkår.

Samarbejde med myndighederne i Filippinerne
Stairway har opbygget et helt unikt samarbejde med de filippinske myndigheder. Vores træningsprogram er en formel del af den nationale politiuddannelse. Vi har udviklet undervisningsmaterialer om cyber safety for det filippinske Undervisningsministerieum. Vi bistår sammen med vores netværk af partnere med at implementere child protection policies i grundskoler og gymnasier. Og vi har udviklet dele af Socialministeriets forældreuddannelse for fattige familier. Det er helt enestående, at en privat ngo kan opnå så stor tillid og respekt hos et lands centrale myndigheder!

Træning af trænere i andre lande
Sexmisbrug af børn sker overalt i verden, og Stairway arbejder på at sprede vores viden og erfaring til partnere i andre lande end Filippinerne. Derfor samarbejder vi med en række NGOer om træning-af-trænere i mange andre lande.

Sammen med bl.a. Kindernothilfe og BMZ fra Tyskland, Firetree Trust fra Singapore og Phoenix Foundation fra Schweiz er Stairway i fuld gang med at træne netværk af børneinstitutioner i vores teknikker i bl.a. Indien, Pakistan og Nepal. Sideløbende arbejder Stairway nu på at overføre dele af sin uddannelse til en e-learning platform, så vi kan nå endnu længere ud.

Stairways seniortræner Ace Diloy bruger en meget stor del af sin tid med træninger i en lang række lande. Selv i Sverige og Tyskland har organisationer og ngo’er hentet Stairways eksperter ind for at træne medarbejdere og ledere i at forebygge misbrug og lære at arbejde med fx adoptionsbørn som har været udsat for misbrug.

Sidebar