Stairways e-learning program:
Træning og uddannelse til hele verden

Stairway har i en årrække arbejdet på at tilbyde professionel træning og uddannelse i børns rettigheder, forebyggelse af overgreb mod børn mm. til fagfolk i hele verden via on-line undervisning. Covid-19 pandemien har sat turbo på udviklingen, og vi tilbyder nu en lang række interaktive kurser, som er på vej i flere sprogversioner.

Børn udsættes for svigt, overgreb og misbrug overalt i verden. Derfor har Stairway i mange år samarbejdet med partnere i bl.a. Vietnam, Indien, Nepal, Indonesien og Sri Lanka om træning-af trænere forløb. Men det er begrænset, hvor langt vi kan nå ud med fysisk undervisning.

Derfor har vi overført vores træningsmaterialer og kurser til en elektronisk læringsplatform, så vi kan træne og uddanne fagfolk i mange lande og på mange sprog.

Fire typer af kurser

Alle kurser er interaktive, gennemtestede og af høj faglig kvalitet. De bygger på mange års erfaring, og på et ønske om at engagere og formidle gennem interaktivitet og god storytelling. Kurserne ligger i fire hovedgrupper:

  • Kurser om kønsbevidsthed – hvordan ser seksualitet og køn ud for andre?
  • Kurser om børns rettigheder med afsæt i FN’s børnekonvension.
  • Omfattende kurser om forebyggelse af sexmisbrug af børn – specielt til fagfolk.
  • Film og materialer om cybersikkerhed og cyber bullying – specielt rettet mod skolebørn.

Det meste af indholdet på Stairways læringsportal er kun tilgængeligt mod betaling. Til gengæld er kurserne certificerede og opfylder kravene til formel efteruddannelse blandt fx socialpædagoger i Filippinerne.

En del af indholdet er dog frit tilgængeligt eller gratis, hvis du opretter en profil. Det er spændende – prøv selv!

Stærke partnere

Udvilingen af de mange on-line kurser er støttet af en lang række stærke partnere, herunder Danida, Firetree Foundation og BMZ (det tyske Danida).

Senest har vi indgået et strategisk samarbejde med den tyske børneorganisation KinderNotHilfe. Sammen med dem skal vi oversætte og versionere kurserne til en lang række lande – hvor Stairway står for at udvikle det faglige indhold, mens KinderNotHilfe står for det meget anderledes og vanskelige arbejde med at få kurserne udbredt og ‘solgt ind’ til lokale organisationer og myndigheder.

Sidebar
Sidebar