Støtte fra Danida og CISU

Stairway Danmark har i mere end 20 år  fået støtte af Danida og Civilsamfundspuljen, som administreres af CISU i Aarhus. Læs om bevillingerne hér og hent ansøgninger af afsluttende rapporter.

Ny bevilling fra Danida’s Civilsamfundspulje

Stairway har 1. juni 2018 fået en ny, fireårig bevilling på 3,5 millioner kroner fra CISU’s Civilsamfundspulje. CISU administrerer puljen på vegne af Danida – og vi har tidligere fået i alt seks bevillinger på et samlet beløb af 8,5 mill. kr. Det har været en kæmpe hjælp til vores arbejde, og vi er Danida og de danske skatteydere dybt taknemmelige.

Det nye projekt skal færdiggøre og forankre det store arbejde, Stairway har gjort for dels at træne et landsdækkende netværk af  ‘lokale Stairway’er’, dels få politi, uddannelsesvæsen og sociale myndigheder til at arbejde meget mere målrettet og systematisk med at forebygge seksuelle overgreb mod børn.

Støtten fra Danida er først og fremmest gået til træning af NGOer, politifolk, lærere osv., samt til at føre kampagner for børns rettigheder. Her er det en gruppe fra Socialministeriet som diskuterer hvordan man bedst beskytter udsatte børn. Stairway arbejder også tæt sammen med det filippinske politi og undervisningsministerium.

De seks bevillinger fra Danida’s Civilsamfundspulje

Det første projekt 2005-2007
Målet med projektet var at færdigudvikle Stairways træningsmetoder og at opbygge organisationen, så vi kunne ‘rulle metoderne ud’ til lærere, socialarbejdere, fængselspersonale, kirkeligt personale og andre professionelle ’caretakers’ fra bl.a. Stairways samarbejdspartnere.
Målet var 120 trænings-workshops med i alt 2.500 deltagere. Det faktiske tal blev langt højere, og undervejs blev træningsmaterialer, kursusprogrammer mm. til stadighed forbedret og udviklet. Samtidig begyndte de organisationer, Stairway havde trænet, selv at implementere metoder og værktøj, så yderligere mange tusinde børn og voksne gennemgik træningen. Til gengæld kom projektet til at vare tre år mod de to, vi havde planlagt (uden at budgettet blev sprængt).

Det andet projekt 2008-2009
Det første projekt var en klar succes, og Stairway var ikke i tvivl om, at vi skulle bygge videre på det. Men inden vi kastede os ud i en stor og ambitiøst plan, var der nogle ting, vi skulle have på plads: Organisationen skulle ændres, så den var mere robust over for ‘mandefald’, og så vi var gearet til at vokse. Og vi skulle teste ideen om at knyttet en række andre børneorganisationer sammen i et tæt netværk, som med tiden skal opbygges til at være ‘små Stairway’er’, som kan arbejde videre på egen hånd. Derfor søgte vi i efteråret 2008 om 400.000 kr. til et afgrænset pilotprojekt, som løb til midten af 2010. Resultaterne dannede baggrund for en ny og større ansøgning i til Projektpuljen.

Det tredje projekt 2011-2015

Stairway fik i efteråret 2010 en ny bevilling på 2.950.000 kr.  fra Projektpuljen. Det nye projekt byggede på de erfaringer om forebyggelse af sexmisbrug af børn, Stairway havde opbygget gennem 10 år. Som led i projektet ville Stairway Foundation Inc. frem til 2015 træne yderligere mindst 48 andre børneinstitutioner over hele Filippinerne i forebyggelse af sexmisbrug af børn og bedre håndtering af misbrugssager.

De 48 partnere blev til 53, og projektet har ved udgangen af 2015 til fulde opfyldt vores og Danidas forventninger. Der er etableret et stærkt netværk af organisationer, som arbejder målrettet i deres lokalområder, og undervejs er det lykkedes at opnå et langt tættere samarbejde til politi, skoler og sociale myndigheder (både lokalt og på landsplan) end vi havde drømt om.

Dette projekt var genstand for en omfattende ekstern evaluering i 2015. Konklusionen var helt overvejende særdeles positiv. Rapporten indeholdt desuden en række anbefalinger, som er indgået i den ansøgning til det 5. projekt 2015-17 – se neden for.

Det fjerde projekt 2013-2014

I december 2012 fik vi et endnu en bevilling på 500.000 kr. fra Projektpuljen. Der var tale om et pilotprojekt, som over en periode på halvandet år skulle afdække mulighederne for at udvide ‘Break The Silence’ netværket fra det tredje projekt (se oven for) til også at omfatte det nationale politi (PNP), de sociale myndigheder (DSWD), det nationale uddannelsessystem (DepEd) og andre lokale enheder, samt at udvikle metoder og strategier til at styrke arbejdet med CSAP (Child Sexual Abuse Prevention) i dette netværk. Resultaterne var særdeles positive og førte direkte til en ny, stor millionansøgning.

Det femte projekt 2015-2018
Stairway Danmark fik i december 2014 sin 5. bevilling på hele 3.255.652 kr.  som skal finansiere Stairways samarbejde med det filippinske politi, de sociale myndigheder og skolevæsenet omkring forebyggelse af sexmisbrug af børn helt frem til udgangen af 2017.
De vigtigste dele af den store bevilling er:

  • Tusindvis af politifolk vil blive trænet i børns rettigheder og forebyggelse af sexmisbrug af børn.
  • Mindst 12.000 familier vil få uddannelse og rådgivning i samarbejde med Socialministeriet.
  • Mindst 50 lokale skoler vil få hjælp til at udarbejde child protection policies.
  • Hele Stairways omfattende træningsprogrammer vil blive lagt over på en elektronisk læringsplatform, så vi kan nå endnu længere ud med vores materialer.

Det sjette projekt 2016-2017

Mens projektet oven for er en videreførelse af vores samarbejde med myndighederne, er dette projekt en fortsættelse af netværksopbygningen med de over 50 partner-ngo’er. Vi havde håbet på 3-4 årigt projekt med en noget større ramme, men det var ikke muligt, da Filippinerne kom op over OECD’s grænse for fattige lande. Derfor fik vi i stedet en exit-bevilling på 500.000 kr.

Dette projekt har fået en ekstern evaluering i slutningen af 2017. Konklusionen var helt overvejende særdeles positiv. Rapporten indeholdt desuden en række anbefalinger, som er indgået i den ansøgning til det 7. projekt, som er sendt ind 15. marts 2018.

Sidebar
Sidebar