Stairway Danmark:
Bestyrelse og regnskab mm.

Stairway Danmark bygger på frivilligt, ulønnet arbejde fra en bred kreds af engagerede mennesker. Mange af dem har været aktive i foreningen gennem mere end 20 år.

Stairway Danmarks bestyrelse blev genvalgt på den seneste generalforsamling 5. maj 2024 og fortsætter uændret. Fra venstre: Sarah Staub (næstformand), Pia Larsen, Marianne Abildgaard (kasserer), Lars Kruse (formand), Chalotte Willemann Stecher, Anders Demuth Heinicke og Nils Vilsbøl.

Bestyrelsens medlemmer

LARS KRUSE
Formand for Stairway Danmark
Tlf. 2330 8898, E-mail: formand@stairwaydanmark.dk
Lars er uddannet lærer og har i sin aktive tid haft flere tillidshverv og sluttede som viceskoleleder i Roskilde. Lars har besøgt Stairway flere gange, første gang i begyndelsen af 2015. Han faldt pladask for projektet og er nu i bestyrelsen, hvor han bl.a. arbejder med kontakt til fonde og med udbredelse af Stairways undervisningsmateriale til de danske skoler. Formand for foreningen fra 2016.

SARAH STAUB
Næstformand for Stairway Danmark, kontakt til Danida og voluntører
Trøjborgvej 76, 4.tv, 8200 Aarhus C, Tlf. 3031 6167, E-mail: sarah.staub21@gmail.com
Sarah har været volontør på Stairway i 1,5 år fra 2015-2017, hvor hun var tilknyttet Family Home Program. Hun underviste blandt andet Stairways drenge i matematik og naturvidenskab, hvor hun var med til at lave undervisningsplaner. Sarah læser Internationale Studier på Aarhus Universitet.

MARIANNE ABILDGAARD
Kasserer, kontaktperson for Danida-bevillinger
Gustav Adolfs Gade 10, 4. th. 2100 Kbh. Ø, Tlf: 6138 9509, E-mail: marianne.abildgaard@mail.dk
Marianne har en bachelor fra CBS i erhvervssprog og erhvervsøkonomi og har i mange år beskæftiget sig med administration og økonomi. Marianne blev valgt ind i Stairway Danmarks bestyrelse i 2010 og varetager posten som kasserer. Marianne er kontaktperson i forhold til Stairway Danmarks bevillinger fra Danidas Projektpulje.

ANDERS DEMUTH HEINICKE
Nørrebrogade 55,4.th, 2200 København N., Tlf: 27260047, E-mail: Adheinecke@gmail.com
Uddannet cand. Psych. Aut. Specialist i narrativ terapi, med livsfortællinger og identitet som fokus. Anders har egen praksis i København, hvor han yder terapi, supervison og undervisning. Ved et besøg af Stairways i Filippinerne nytåret 2019/2020, blev Anders rørt af det store engagement og muligheden for at gøre en kæmpe forskel for børnene.

CHALOTTE WILLEMANN STECHER
Sundhedsprojekter mm.
Bjødstrup Mose Haveforening, 8270 Højbjerg, Tlf. 6092 3855, E-mail: chalotte@stairway.dk
Chalotte er tropemediciner på Skejby Sygehus og har de seneste fire år opholdt sig på Stairway i flere længere perioder, hvor hun bl.a. har arbejdet med at udvikle sundhedsydelser til mangyanerne i landsbyen Baclayan. Fra 2017 har hun valgt at lægge en del af sin utrættelige energi i Stairway Danmarks bestyrelse.

NILS VILSBØL
Sekretær og administration
Sankelmarksvej 15, 4760 Vordingborg, Tlf. 5537 4257, E-mail: nils@stairwaydanmark.dk
Nils har været medlem af Stairway Danmarks bestyrelse siden starten først i 90’erne og varetager foreningens sekretariatsfunktioner herunder medlemskontakt og medlemsregistreringer. Nils er uddannet folkeskolelærer og har i en årrække arbejdet som skoleleder i Vordingborg. Nu er han ansat i Skolelederforeningen.

PIA LARSEN
Voluntører mm.
Gustav Wieds Vej 21 st. th. 8000 Aarhus C
Tlf. nr. 30247589, E-mail: Piaalkaersig@hotmail.com
Pia har været volontør på Stairway i 2019 og i 2020. Under første ophold havde hun opgaver som underviser, farm-arbejder og sundhedshjælper i Baclayan og anden gang var hun tilknyttet Family Home Program under coronakrisen. Hun er nyuddannet læge og har været en del af bestyrelsen siden 2020.

Sidebar

  Jeg har støttet Stairway gennem en lang årrække og har flere gange besøgt centret i Filippinerne. Jeg er blevet dybt berørt af det engagement og den ånd, som præger hele arbejdet. Derfor har jeg valgt at gøre en indsats i netop denne organisation.
Advokat Jens Gehl.

Suppleanter

Stairway Danmark er en åben forening med en meget flad struktur. Alle aktive medlemmer, som ønsker det, kan blive suppleanter til bestyrelsen. Dermed modtager de al information og materiale til bestyrelsen og kan deltage i alle bestyrelsens møder på lige fod med de formelle medlemmer.

CHRISTIAN HERSNÆS
Suppleant, faglig support og sparring
Arendalsgade 7, st, 2100 København Ø. Tlf. 60611190, E-mail:  hersnaesvvs@yahoo.dk
Jeg har besøgt Stairway flere gange, og jeg har været medlem siden starten. Jeg er tidligere uddannet som vvs-installatør og arbejder pt. som konsulent i Boligorganisationen KAB.

CHRISTIAN LUND
Suppleant, faglig support og sparring
Ny Østergade 10, 5., 1101 København K. Tlf. 33930730, E-mail: cl@overbyen.dk
Uddannet cand.arch og er partner i Over Byen Arkitekter i København. Christian var med til at grundlægge Stairway Danmark sammen med Lars Jørgensen i 1990, og han tegnede og byggede de første bygninger på Stairways jord. Han var Stairway Danmarks formand i de første ca. 5 år.

CLAUS ABILDGAARD
Suppleant, fondsansøgninger og bidrag
Ulrikkenborg Alle 31, st tv – 2800 Lyngby, Tlf. 2174 1878, E-mail: claus@stairwaydanmark.dk
Claus Abildgaard har været medlem af Stairways bestyrelse siden begyndelsen. Først var Claus kasserer i en årrække og har nu overtaget ansvaret for fundraising. Claus er uddannet folkeskolelærer og arbejder på Fuglsanggårdsskolen i Virum og er formand for fodboldklubben Lundtofte Boldklub.

HENRIETTE LIEBLEIN MISSER
Suppleant, faglig support og sparring
Ulrikkenborg Alle 31, st tv – 2800 Lyngby, Tlf. 4030 2502, E-mail: hhlm@psykologmail.dk
Uddannet Cand.psych.aut. Henriette har været psykologfaglig leder på døgninstitutionen Godhavn i 16 år. Har  nu  selvstændig praksis i København med primæropgaver inden for terapi, supervision, undervisning og konsulentbistand inden for behandlingsområdet. Henriette har i sit arbejde og sit forfatterskab primært fokuseret på, hvordan vi kan bidrage til at optimere de eksisterende anbringelsestilbud og skabe konsistens, kontinuitet og udvikling i anbragte børns liv. Henriette har udgivet bøgerne: Behandlingspædagogik” (2012), medforfatter til “Pædagogik i døgninstitutionen” (2013) og “Pædagogisk Behandling” (2019). Henriette har besøgt Stairway i 2013.

JEANETTE PTAK
Suppleant, børneattester m.v.
Friborgvej 3, 3400 Hillerød, Tlf. 2254 2642, E-mail:  jeanette@stairwaydanmark.dk
Jeanette er konsulent på børne- og ungeområdet i en kommune og har en lang historie og har en lang historie med Stairway, hvor hun opholdt sig i en lang periode som volontør. Har været medlem af bestyrelsen i en årrække, bl.a. som kasserer.

KATRINE NYHOLM
Suppleant
Harbovad 12, 8600 Silkeborg, tlf. 2360 2797, e-mail katrine.nyholm@mail.dk
Katrine er keramiker og har været tilknyttet Stairway siden 2000. Hun har lavet film om projektet og været konsulent på en række af Stairways kreative projekter både i Filippinerne og i Danmark. Hun var desuden formand for foreningen i en årrække i 00’erne, hvor Stairway omstillede sig til en helt ny måde at arbejde og søge finansiering.

LISA HOLMBERG
Suppleant, kontakt til Danida

Glostrupvej 6, Egebjerg, 4500 Nykøbing S, Tlf. 2242 4041, E-mail: lisa@letstalk.dk
Lisa var volontør på Stairway i 2001, da forholdene var noget mere primitive end de er i dag. Lisa er uddannet psykoterapeut og kropsterapeut med speciale i chok og traumer. Hun arbejder med psykisk sårbare unge på behandlingshjem og har klienter i privat praksis ved siden af.

MAJ-BRITT WESTI
Suppleant, faglig support og sparring
Tjebberupvej 12, 4300 Holbæk. Tlf. 2395 4202. E-mail: Westikruse@gmail.com
Maj-Britt er uddannet lærer og arbejder som konsulent, kursusinstruktør, lærerbogsforfatter og er mor til ”Læsefidusen”. Maj-Britt besøgte Stairway Centeret i henholdsvis 2015 og 2019. Mødet med Stairways grundlæggere og medarbejdere samt oplevelsen af deres uvurderlige arbejde for udsatte børn i Filippinerne – har sat et uudsletteligt spor i hjertet.

LISBETH WEICHEL
Suppleant, hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook og anden kommunikation
Kastebjergvej 6, 2750 Ballerup, Tlf. 2125 1447, E-mail: lisbeth@stairwaydanmark.dk
Lisbeth har en mastergrad i kommunikation og en baggrund som projektleder og kommunikationschef i forskellige danske virksomheder. Hun har været tilknyttet Stairway siden 1999 og har besøgt centret i Filippinerne adskillige gange. Tidligere medlem af bestyrelsen og varetager nu foreningens kommunikationskanaler.

RASMUS BROHOLM NØRGAARD
Suppleant
Gustav Wieds Vej 21 st th, 8000 Aarhus C Tlf. 22294986, E-mail: Rasmusbn@outlook.com
Rasmus var volontør på Stairway i foråret 2020, hvor han som en del af Family Home Program underviste drengene i geografi og brug af computer. Desuden hjalp han med at udvikle IT-systemerne på Stairway og lavede den interaktive tur ”Stairway Foundation 360”. Til dagligt læser han teknologibaseret forretningsudvikling på Aarhus Universitet.

LOTTE GAARSKJÆR BRANDT
Suppleant

YZABELH VEMMER
Suppleant

ANDRE OPGAVER

TUNE NYBORG
Danida-projekter
Grønlandsvej 1, 8370 Trustrup, Tlf. 2728 0944, E-mail: tune@tnk.dk
Tune er journalist og kommunikationskonsulent og har været aktiv i Stairway Danmark siden 2004, bl.a. med en periode som formand. Arbejder nu primært med projetansøgninger og rapporteringer til sponsorer samt oplysningsarbejde i Danmark.

 

Sidebar